ករណី

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

Guangzhou Milin Outdoor Products Co., Ltd.

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការទាក់ទង Milin អំពីការទិញតង់ ឬរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួន។យើងចង់ឱ្យអ្នកដាក់ទម្រង់សំណើសម្រង់តម្លៃ។

សម្រាប់សំណួរទូទៅអំពីក្រុមហ៊ុន សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម។

សម្រាប់ការសាកសួរសារព័ត៌មានសូមទាក់ទង Andrew Dodson នៅ។

ទំនាក់ទំនង 1

អាស័យដ្ឋាន៖

អាគារ 9, លេខ 38, ផ្លូវ Wenqu, Shiling Town, Guangzhou, Guangdong, China

អ៊ីមែល៖

ទូរស័ព្ទ៖

Whatsapp៖

8615099965656

 

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង